โซนคนไอที
June 25, 2018, 12:02:33 pm
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Welcome to SMF For Free
 
  Home Help Search Gallery Staff List Login Register  

โครงงานการเรียนการสอนgps systemตรวจสอบสัญญาณแ


Pages: [1]
  Print  
Author Topic: โครงงานการเรียนการสอนgps systemตรวจสอบสัญญาณแ  (Read 55 times)
smf
Full Member
***
Posts: 180


View Profile
Badges: (View All)
« on: March 16, 2013, 11:31:08 am »

gps system
โครงงานการเรียนการสอนgps systemตรวจสอบสัญญาณแม่นยำ gps system คือ ระบบระบุ (Specify) หน้าที่รับผิดชอบบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ gps system ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1.ส่วนอวกาศ ประกอบ (Complementary) ด้วย Network ดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป 2.ส่วนควบคุม (Control) ประกอบ (Complementary) ด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ชาติ อเมริกา และศูนย์จัดการย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก 3.ส่วน User งานที่ใช้สติปัญญา ผู้ใช้งานทั่วไปงานที่ตัวเองชอบต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปร Code จากดาวเทียมเพื่อนสนิทำมาประมวลผลให้ Appropriate กับการใช้ Work ใน Style ต่างๆ ดาวเทียม gps system (Navstar) คลุกเคล้ากันด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศา กับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันคล้าย ๆ ลูกตะกร้อแต่ละวงโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ ช่วงของวันเวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง gps systemทำ Work โดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยข้อตกลงตามสัญญาณดาวเทียมนี้ Complementary ไปด้วย Data ที่ Specify ตำแหน่ง (Position) และระยะเวลาสั้นหรือยาวขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับ Contract ณgps system จะต้องประมวลผลความแตกต่างของระยะเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับระยะทางของวันเวลาจริง ณ ปัจจุบันนี้เพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับ Contract ณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้กำหนดมีหน้าที่รับผิดชอบของมันมากับ Contract ณดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความไม่ผิดพลาดในการค้นหาวิธีทำตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเครื่อง gps system จะย่อม Specify ตำแหน่งบนผิวโลกได้หากพื้นโลกอยู่ในแนวระนาบแต่ในสิ่งที่เป็นจริงพื้นโลกมีความโค้งเนื่องจากสัณฐานของโลกมีลักษณะกลมดังนั้นแล้วดาวเทียมดวงที่ 4 จะทำให้ย่อมคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่อย่างถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ความแม่นยำ (Precise) ของการระบุไว้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง กล่าวคือถ้าระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานที่มีประโยชน์อยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่ Precise กว่าที่อยู่ใกล้กัน และยิ่งมีสถิติดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความไม่ผิดพลาดมากขึ้น ความแปรปรวนของชั้นของอากาศชั้นของอากาศประกอบ (Complementary) ด้วยประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่แปรปรวนตลอดวันเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ (Impact) กับวัตถุต่างๆ จะเกิดการหักเหทำให้ข้อตกลงตามสัญญาณที่ได้อ่อนลง และสิ่งแวดล้อมในบริเวณรับสัญญา (Contract) ณเช่นมีการบดบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้ จะมีผลต่อค่าความถูกต้อง (Correct) ของความแม่นยำสูง เนื่องด้วยเหุตผลถ้า Contract ณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะทำค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญา (Contract) ณเพี้ยนไป และสุดท้ายก็คือประสิทธิภาพ (Efficiency) ของเครื่องรับข้อตกลงตามสัญญาณว่ามีความไวในการรับสัญญาณแค่ไหนและรวดเร็วในการประมวณผลด้วย การวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำได้โดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = รวดเร็วมาก x ระยะ Time วัดระยะเวลา (Time) ที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับgps system คูณด้วยอย่างรวดเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดย Time ที่วัดได้มาจากนาฬิกากันน้ำของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงสูงมีความรอบคอบถึงนาโนวินาที และมีการสอบทวนเสมอๆกับสถานีภาคพื้นดิน ส่วนประกอบสุดท้ายก็คือ Position ของดาวเทียมแต่ละดวงในขณะที่ส่งตกลงยินยอมณมาว่าอยู่ที่ใด(Almanac) มายังเครื่องรับ gps system โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีจัดการจะคอยตรวจสอบ (Check) การโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา (Time) เพื่อทวนสอบความถูกต้องแม่นยำ ก่อนอื่นผู้ใช้ (User) จะต้องมีเครื่องรับสัญญา (Contract) ณดาวเทียมหรือมีอุปกรณ์ใช้สอยนำทาง เมื่อ User นำเครื่องไปใช้งานที่ตัวเองชอบมีการเปิดรับ Contract ณ gps system แล้วตัวโปรแกรม (Programs) จะแสดงหน้าที่รับผิดชอบยุคนี้บนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินความพิเศษที่มีการกำหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิดซ้ายหรือชิดขวา ข้อมูลและงานการเดินรถทางเดียว จุด Significant ต่างๆ ข้อมูลสารสนเทคทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ฝังไว้ในข้อมูล (Data) แบบที่เขียนย่อจากพื้นดินที่ได้ทำการสำรวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปทำการเลือกการเชื่อมต่อ (Connection) ของเส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้ เสียงนำทางก็จะทำงาน Accord กับการเลือกเส้นทางเดิน เช่นถ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกเส้นทางที่จะต้องไปทางขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง Caution ให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมสำเร็จรูปก็จะมีการกำหนดเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือน (Caution) ก่อนจุดเลี้ยวเท่าใด ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอกไว้ล่วงหน้าเช่นกันแล้วแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรม (Programs) ก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรม (Programs) กำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม (Programs) ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามสิ่งที่อยากของผู้ใช้ (User) การคำนวณเส้นทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งแต่ First และตัวซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปจะปรากฏทั้งภาพและเสียงตามตำแหน่งหน้าที่การงานจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆ หากมีการเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะทำการเตือน (Caution) ให้ผู้ใช้ (User) ทราบและจะคำนวณให้ทำให้บรรลุเป้าที่วาวไว้กลับสู่เส้นทางเดินที่ได้วางแผนไว้ก่อน หากการออกนอกทางเดินนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณเส้นทางให้ใหม่เองทำหน้าที่ได้ในตัวเอง เมื่อเครื่องคำนวณเส้นทางเดินให้ผู้ใช้ (User) ย่อมดูเส้นทางเดินสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดงการจำลองทางเดินก็ได้ Programs นำทางบางซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปมีความย่อมกำหนดจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปย่อมกำหนดให้การนำทางเรื่องเดียวกันกับการเดินทางมากที่สุดจริงๆ หรืออาจใช้ในการหลอกเครื่องเพื่อให้นำทางไปยังทางเดินที่ ความปราถนาแทนที่ทางเดินที่เครื่องคำนวณได้ บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลีกหนีแบบต่างๆเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้น นอกจากผู้ที่ใช้ระบบ gps system จะต้องมีเครื่องรับสัญญา (Contract) ณ gps system หน่วยประมวลผล โปรแกรมสำเร็จรูปแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินและข้อมูลสารสนเทคแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินขึ้นอยู่กับ Objectvie การใช้งานที่สร้างรายได้ดีในรูปที่กำหนดขึ้นเป็นหลักต่างๆ การรับข้อตกลงตามสัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประจำวัน ส่วนการใช้งานที่ใช้สติปัญญาในรูปแบบ (Type) ที่ใช้เพิ่มเติมกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินชีวิตในเรื่องของแผนที่ทางภูมิศาสตร์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัท (Company) ที่จัดทำแผนที่ ในประเทศชาติไทยมีผู้จัดทำแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินเพื่อใช้กับ gps system รายใหญ่ๆเช่น นอกจากความเฉพาะของแผนที่นำทางจะไม่สามารถนำมาใช้ต่างค่ายได้แล้ว แบบที่เขียนย่อจากพื้นดินยังมีความเฉพาะของเครื่องแต่ละเครื่องด้วยคือไม่สามารถนำแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินจากเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องอื่นได้ จะต้องมีการป้อนรหัส (Code) ที่ทางบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจัดให้จึงจะสามารถใช้งานที่เหมาะสมกับตัวเองได้ การสร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์นำทางจะเริ่มจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อซ้อนกันเสมือนการปูกระเบื้องเพื่อให้มองออกรวมของภูมิประเทศ แล้วจึงไปกำหนดจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (calibrate) เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้าง Information ต่างๆ เช่น ถนน สถานที่ Significant จุดสนอกสนใจ เป็นชั้นๆ (layer) แล้วนำมา Complementary กันเป็นแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินนำทาง การสร้างข้อมูลสารสนเทคทางภูมิศาสตร์จะต้องมีการสำรวจภาคสนาม (Field) ซึ่งต้องใช้บุคคลากร ทรัพยากรปริมาณมาก และต้องทำอย่างสม่ำเสมอ (Regularly) เนื่องด้วยเหุตผลมีการเปลี่ยนแปลงจากค่าเดิมตลอดระยะทางของวันเวลา จึงทำให้การสร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์มีต้นทุนที่สูง Equipment ที่ใช้ร่วมกับการนำทางด้วย gps system คลุกเคล้ากันด้วย ตัวรับตกลงในสัญญาณ หน่วยประมวลผล ซอร์ฟแวร์การนำทาง และ Data แบบที่เขียนย่อจากพื้นดินนำทาง ยุคสมัยปัจจุบันนี้นี้มีเครื่อง gps system ที่มีครบทุกสิ่งอย่างในตัวเอง ซึ่งจะมีความง่ายในการใช้งานที่ตัวเองชอบและมีความเสถียรสูงได้แก่ pnd (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ gps system receiver ร่วมกับ pda (Personal Digital Assistant) Pocket PC โน้ตบุ๊ก PC Smart phone เป็นต้น หรือใน smart phone รุ่นใหม่ที่เปิดตัวล่าสุดก็มี gps systemเพิ่มขึ้นให้เลือกใช้หลายรุ่น ทำให้สะดวก (Convenience) ในการใช้งานที่ตัวเองถนัดยามหลงทางหรือใช้งานที่ใช้ความรู้หาที่ตั้งคล้ายคลึง การกำหนดพิกัดของที่ตั้งต่าง ๆ การทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ งานที่ใช้ความรู้สำรวจ โดยส่านใหญ่โปรดปรานใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถพกพาไปได้ง่าย (Easy) มีความทนทาน กันน้ำได้ สามารถใช้กับถ่านไฟฉาย Size มาตรฐานได้ ทุกณ วันนี้ในต่างชาติมีการใช้อุปกรณ์ gps system กันอย่างกว้างขวาง และพลเมืองดีมีความรู้ (Knowledge) เรื่อง gps system เป็นอย่างดี เพราะได้มีการใช้งานที่ตัวเองถนัดมาหลายปีแล้วและมีระบบ Link Information การจราจรในประเภทของดิจิตอล Complementary กับมีการวางผังเมือง อย่างเป็นระเบียบทำให้การพัฒนาระบบ gps system เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว (Fast) เช่น ในรถแท็กซี่จะพบผลิตภัณฑ์ gps system ประจำอยู่แทบทุกคัน เพื่อเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง หรือการขับรถเพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการแนะนำทางเดินท่องเที่ยวพร้อมที่ซึ่งเป็นที่ตั้งน่าสนใจเป็นอย่างมากต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก จุดชมวิว แหล่งไปท่องเที่ยว เป็นต้น และนักเดินทางก็มักจะพกอุปกรณ์ gps system ในรูปที่กำหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ pda หรือ Pocket PC กันเป็นส่วนมาก แทนการพกพาสมุดแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินอย่างในอดีตที่ผ่านมา สมัยนี้นี้ระบบ gps system สามารถค้นหาคำตอบถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์ติดต่อศัพท์และนำทางไปสู่เป้าหมายที่วางไว้เพื่อทำให้สำเร็จได้อย่างถูกต้องชัดเจน สำหรับ gps system ยังเป็นของใหม่มากและรู้จักกันในหมู่ผู้ใช้ทั่วไปงานในวงข้อจำกัด แต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะแพร่หลายต่อไปในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงช่วงนี้นี้ได้มีรถแท็กซี่บางค่ายได้นำ gps system ไปติดตั้งแล้ว ในณ เวลานี้นอกจากฟังก์ชั่นการนำทางพื้นฐานแล้วก็ยังมีการ Caution ทางโค้ง จุดด่านเก็บเงิน จุดที่มักจะมีการตรวจจับรวดเร็ว ตำแหน่งงานกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนกฎกติกาจราจร การกำหนดความรวดเร็วในถนนแต่ละสาย ข้อมูลการไปท่องเที่ยวพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพผนวก ข้อมูลข่าวสารร้านอาหารอร่อย ภาพเหมือนจริง ข้อมูล (Information) จราจร tmc หรือ (Traffic Message Channel) มีความตั้งใจที่จะแนะนำเว็บgps systemนี่หละคือความลงตัวgps systemรวบรวมเรื่องราวข่าวสารใหม่ล่าสุดนี่เป็นการอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย

อ้างอิงจาก: gps system
คำที่มีความหมายเดียวกัน: GPS System GPS Global Positioning System
Quote from: gps system
โครงงานการเรียนการสอนgps systemตรวจสอบสัญญาณแม่นยำ
Category Tag: gps system
ยูสเซอร์: siamgps
หน้าแรกของเว็บไซต์: http://www.siamgps.co.th
หน้าสินค้าและบริการ: http://www.siamgps.co.th/adtrax.php
หน้าติดต่อสอบถาม: http://www.siamgps.co.th/contact.php
Report Spam   Logged

Social ButtonsPages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Bookmark this site! | Upgrade This Forum
MySMF - Create your own Forum

Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy